VCA

In onze huidige maatschappij wordt de verantwoordelijkheid meer en meer neergelegd bij de werkgever. Dat geldt zeker ook voor de veiligheid van de medewerkers tijdens werktijd: in het bedrijf of op locatie.

Ook opdrachtgevers eisen steeds vaker dat de uitvoerende partijen een goede systematiek hebben om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te kunnen waarborgen. Niet in de laatste plaats om veilige omstandigheden voor de eigen mensen en installaties te kunnen garanderen, maar juist ook voor onderaannemers en ingehuurde medewerkers.

Daarnaast neemt ook uw verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medewerkers tijdens de arbeidsuren  toe. Uw medewerkers zijn immers uw arbeidskapitaal. Ziekteverzuim leidt niet alleen tot een tekort aan capaciteit, maar kunnen uw organisatie ook veel geld gaan kosten. Om over de gevolgen van een bedrijfsongeval maar niet te spreken..Risico’s voor de veiligheid

Van het leveren van kwaliteit zijn we allemaal wel doordrongen. Maar hoe zit het eigenlijk met  veiligheid, gezondheid en milieu? U dient zich letterlijk af te vragen welke (veiligheids-, gezondheids-, en milieu)risico’s uw bedrijf, uw medewerkers, omstanders en het milieu lopen tijdens de vaak gevarieerde werkzaamheden.


Veiligheids Checklist Aannemers - VCA

Een praktische methode om u af te vragen hoe u de zaken met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het werk heeft geregeld is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, kortweg VCA genoemd. Bij het opzetten van de huidige VCA, is er goed gekeken naar de systematiek van de huidige ISO normen.


In 12 hoofdstukken worden alle zaken die belangrijk zijn voor de organisatie, op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, behandeld. Denk daarbij aan passende opleidingen, een afgestemde organisatiestructuur, signalering en materieel en middelen.


De organisatie wordt gevraagd na te denken over het gevoerde beleid op het gebied van alle veiligheid-, gezondheid- en milieu-aspecten. Afhankelijk van de toepassing, */**/P, dient de organisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Het doorvoeren van verbeteringen en aantoonbaar nemen van maatregelen moeten leiden tot de bevestiging van het beheersen van de risico’s. Maar uiteindelijk wordt er natuurlijk gekeken naar de VGM invulling van de gehele organisatie. Het gaat erom dat de zowel de leidinggevende(n) alsook de medewerkers bewust omgaan met geconstateerde risico’s en hier ook naar handelen. Daarin zit uiteindelijk uw “winst”: minder ziekteverzuim door werkrisico’s.VCA 2008/5.1


Sinds oktober 2008 is de VCA (Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu Checklist Aannemers) in z’n huidige gedaante.

Naast de al bekende versie met 1 ster (*) en 2 sterren (**) is er nu ook een uitvoering voor de (petro)chemische omgeving.


Deze versie is gericht op bronaanpak. Door onveilige situaties bij de bron te bestrijden kun je ervoor zorgen dat die onveilige situatie zich niet meer voordoen. Tenslotte is wegnemen door bronbestrijding nog beter dan minimaliseren van de risico’s.


Ook de bewustwording van de omgeving en de (on)veilige situatie, is nu opgenomen, om als laatste controle te dienen alvorens met het werk wordt gestart.


Voor veel bedrijven zal het een opluchting zijn dat de IF-factor de certificatie of voortgang niet meer in de weg staat. Wel dient er een doelstelling te worden opgenomen, gericht op het verlagen van de IF frequentie.


We helpen u door de nadruk te leggen op de zaken waar het werkelijk om draait. Met eenvoudige oplossingen zorgen we voor verantwoorde werkomstandigheden en bewustwording in een veilige en gezonde omgeving.


VCA laat zich ook uitstekend integreren met een Kwaliteit Management Systeem, zoals ISO 9001. Uiteraard helpen we u daar graag bij.


Benieuwd wat VCA kan betekenen voor uw organisatie?  

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl
..veiligheid voor uw medewerkers en onderaannemers beheerst..

Q-effect

Q-effectVCA is er voor bedrijven zonder onderaannemers

(1-ster), bedrijven met onderaannemers (2-sterren) en bedrijven werkzaam in de petrochemie (P).


Welke is op uw organisatie van toepassing? Wij kunnen u helpen:

 info@q-effect.nl