Organisatie & kwaliteit


De roep om een beter ingerichte organisatie ontstaat vaak vanuit een historische achtergrond. Groei, maar ook andere ingrijpende wijzigingen in de organisatie, maken dat het nodig is om betere afspraken met elkaar te maken op een groot aantal vlakken. Hoe meer medewerkers zich met de processen gaan bezighouden, des te meer risico de organisatie loopt dat afspraken niet volledig worden nagekomen. Op dat moment ontstaat de noodzaak om de zaken beter te gaan regelen.

In veel gevallen blijkt het uitblijven van duidelijke afspraken de groei van de organisatie te remmen.
Kwaliteit Management Systeem


Het gaat allang niet meer om de fysieke kwaliteit van het product of de dienst die er wordt aangeboden. Kwaliteit Management is het voldoen aan de wensen en verwachtingen van uw opdrachtgevers. Dit houdt ook in dat uw service en informatie hierop moet zijn afgestemd. En bedenk dat de wijze waarop uw organisatie hier mee om gaat, mee speelt in de besluitvorming om opdrachten bij uw organisatie neer te leggen.


Een systematische aanpak van het presteren van uw organisatie (Kwaliteit Management), behandelt alle aspecten van uw organisatie en zet tot nadenken over hoe u de zaken heeft georganiseerd en hoe dit beter kan.


Een Kwaliteit Management Systeem, zoals ISO 9001, kan helpen om de zwakke plekken in uw organisatie zichtbaar te maken. Dit biedt de organisatie de kans om te verbeteren en hiermee een beter afgestemd niveau binnen uw bereik te brengen.


Kijk ook even bij “ISO 9001” voor meer informatie, en... een afspraak is zo gemaakt!  Bel ons op 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl
Q-effect

Q-effect..helderheid

in werkwijze..