..ervaren in

ondersteuning..

Q-effect

Nulmeting


Het succes van veranderingen kan het beste worden vastgesteld als de beginsituatie bekend is. Een uitgebreide nulmeting kan uitsluitsel geven over de huidige situatie en over de noodzaak van vervolgstappen. Tijdens een uitgebreide nulmeting wordt de uitgangssituatie in kaart gebracht. Van de nulmeting maken we een rapportage en doen we aanbevelingen voor verbetering of een vervolg. De nulmeting is het ideale instrument om de verbeteringen van een vervolgtraject te kunnen volgen.


Meer weten?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl