ISO 9001


ISO staat voor International Standardization Organisation. Dit is een organisatie die wereldwijd erkende normeringen opzet voor uiteenlopende onderwerpen, zoals Kwaliteitsmanagement (ISO 9001), Milieumanagement (ISO 14001), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000) en andere gespecialiseerde normen.

Elke norm bevat een uitstekende systematiek om uw bedrijfsprocessen onder de loep te nemen en te beoordelen.9001:2015


Dit is alweer de vijfde uitgave van de ISO 9001.

Kenmerkend voor deze nieuwe uitgave is de afstemmingvan het kwaliteitsbeleid op zaken die de organisatie bedreigen of juist kansen bieden voor de toekomst.

Nog meer dan de vorige uitgave gaat deze versie uit van risicomanagement en hoe er door uw organisatie op wordt geanticipeerd.

Ook nieuw is het betrekken van belangengroepen en hun invloed in uw strategie en risico’s. Daarnaast is er een aanvulling gekomen voor beheersing van uitbestede processen.


Heeft u meerdere normeringen toegepast? De High Level Structure helpt bij het combineren van meerdere standaarden in één managementsysteem. Alle normen die sinds 2013 worden uitgegeven door ISO hanteren nu dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling. Per onderwerp worden in het betreffende hoofdstuk aanvullende eisen gesteld, afhankelijk van de gekozen normen. Dit maakt het combineren en integreren van de verschillende normeisen eenvoudiger.

 


Het doel van ISO 9001


ISO 9001 is opgesteld om het functioneren van de organisatie tegen het licht te houden, en te bepalen of en waar zich risico’s bevinden voor de organisatie. Het gaat over alle aspecten van de organisatie die invloed hebben op de perceptie van de klant over de prestaties. De norm is er vooral op gericht om de zaken bedrijfskundig goed af te stemmen op de wensen van het management, maar belangrijker: op de (toekomstige) vraag van uw opdrachtgevers.


Redenerend vanuit risico’s

Hoe vaak gebeurt het niet dat taken niet goed of onvolledig worden uitgevoerd?  

Belangrijk voor het succes is om alle risico’s (alles wat er mis kan gaan en de organisatie direct of indirect geld kosten) die een organisatie loopt, in kaart te brengen, en met passende maatregelen te beheersen.

De benadering vanuit risico’s blijkt in de praktijk een uitstekende methode om de prestaties van de organisatie en de processen eens goed tegen het licht te houden en gericht te verbeteren.


Een systematische benadering biedt u onder meer de volgende voorsprong;


Benieuwd wat ISO 9001 voor u kan bijdragen? Of wilt u weten in hoeverre uw huidige systeem al aan ISO 9001:2015 voldoet?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl

Q-effect

Q-effect..helderheid

in werkwijze..De nieuwe iso 9001,

versie 2015, is uit!


Benieuwd wat dit betekent voor uw huidige ISO 9001 systeem?


Onze GAP analyse geeft in iets minder dan een dag duidelijkheid!

Vraag naar onze aanbieding op info@q-effect.nl