..ervaren in

ondersteuning..

Q-effect

Interne Audit Training  De focus op de interne organisatie


Van uw interne organisatie wordt verwacht dat klanten tevreden worden gesteld en de beloofde prestaties worden waargemaakt. Binnen een kwaliteitssysteem kunt u niet zonder de interne audit.  De interne audit dient immers verbetermogelijkheden voor de organisatie bloot te leggen en ook vast te stellen of er volgens de afspraken wordt gewerkt. Daarnaast is het ook een toetsing of er nog steeds wordt voldaan aan de gekozen normering.


In deze training leert u naast de noodzakelijke theorie, vooral het praktisch benaderen van de audit. Ook krijgt u inzicht in de norm waar tegen wordt geaudit. Belangrijk als uitgangspunt voor de beoordeling.


Leer inspirerend auditeren in één dag!

-  Incompany training op locatie vanaf slechts twee deelnemers;

-  Voorbeelden uit uw praktijk;

-  Voor iedereen toegankelijk;

-  Door professionele trainers uit de praktijk;

-  Auditeren met ‘niets’, op basis van gezond verstand;

-  Uiteraard is deze training gebaseerd op ISO 19011;

-  Met proefaudits die direct toelaatbaar zijn als formele interne “ISO” audit;

-  Gratis advies t.a.v. uw beschreven auditprocedure;

-  Systematiek toepasbaar op alle systemen: Kwaliteit, Arbo, Veiligheid, Milieu, etc.;


Duur: 1,5 dag


Ook inspirerend auditeren?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl