Q-effect

Filosofie


Elk managementsysteem dient een duidelijk doel: Vanuit het gekozen systeem wil het management de organisatie en de werkzaamheden beheersen: Het systeem moet zorgen voor een voorspelbaar resultaat.


Wij geloven erin dat het succes van het systeem door uw medewerkers wordt bepaald. Dit lukt vooral wanneer de drempel, om het management systeem te gebruiken, laag is. Tenslotte dient het managementsysteem als instrument, wat we elke dag gebruiken, bewust of onbewust.


Onze insteek is dat het succes wordt bepaald door de eenvoud van het systeem: Eenvoudig, praktisch en logisch van opzet. Te begrijpen voor iedere medewerker, waarmee wordt bereikt dat er daadwerkelijk mee wordt gewerkt en de systematiek dagelijks bijdraagt aan een betere performance op veel fronten.


Benieuwd wat Q-effect kan betekenen voor uw organisatie?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl

Q-effect