..uw milieuaspecten

efficiënt beheerst..

Q-effectDe nieuwe iso 14001,

versie 2015, is uit!


Benieuwd wat dit betekent voor uw huidige ISO 14001 systeem?


Onze GAP analyse geeft in iets minder dan een dag duidelijkheid!

Vraag naar onze aanbieding op info@q-effect.nl

Milieumanagement

Het milieu houdt ons tegenwoordig aardig bezig. Er is geen organisatie meer die niet in meer of mindere mate bezig is met milieubesparingen. Denk alleen al aan uitstoot (emissies), afval en energie. Daarnaast is milieubeheersing één van de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO.14001:2015


Kenmerkend voor deze nieuwe uitgave is de afstemmingvan het milieubeleid op zaken die de organisatie bedreigen of juist kansen bieden voor de toekomst. Nieuw is het betrekken van belangengroepen en hun invloed in uw strategie en risico’s.

Ook wordt in de milieuanalyse de levenscyclus van uw product of dienst betrokken.

Waar de vorige uitgave vooral keek naar de milieuaspecten in de organisatie, gaat deze versie uit van milieurisico’s in de gehele keten, inclusief de invloed die uw organisatie er op uit kan oefenen.


Heeft u meerdere normeringen toegepast? De High Level Structure helpt bij het combineren van meerdere standaarden in één managementsysteem. Alle normen die sinds 2013 worden uitgegeven door ISO, hanteren nu dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling. Per onderwerp worden in het betreffende hoofdstuk aanvullende eisen gesteld, afhankelijk van de gekozen normen. Dit maakt het combineren en integreren van de verschillende normeisen eenvoudiger.


Een goede methode om uw belasting van het milieu, milieuaspecten genoemd, te verminderen is het toepassen van een Milieu Management Systeem. Het voordeel van zo’n systeem is dat het u helpt om op een gestructureerde wijze uw milieuaspecten te beheersen.


Vanuit een Milieuanalyse worden alle milieuaspecten en effecten geïnventariseerd, waarna maatregelen worden getroffen om deze aspecten te verminderen.

Doelstellingen helpen hierbij om de organisatie uit te dagen om op korte termijn (3 jaar) een gewenste streefwaarde te bereiken.

Zo kan op een efficiënte wijze worden gerealiseerd dat milieuresultaten worden bereikt zonder dat de kwaliteit van uw processen, producten en diensten worden aangetast. Daarnaast biedt deze systematiek een continu proces om de milieueffecten steeds verder terug te dringen.


Het resultaat is dat u niet alleen kosten bespaart, maar juist ook inzichten krijgt in de milieuaspecten van de organisatie. Dit helpt u weer om op verantwoorde wijze keuzes te maken in (milieu) investeringen in de toekomst.

Een ander voordeel is dat een gecertificeerd Milieu Management Systeem, conform ISO 14001, u helpt bij het snel verkrijgen/ vernieuwen van de milieuvergunning.


Benieuwd wat Q-effect voor u kan betekenen voor uw ISO 14001:2015 milieucertificaat?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl